EuroDynamics gebruikt modullo

EuroDynamics utilise modullo

Eurodynamics is een referentie op het gebied van waterbehandeling. Het bedrijf biedt een breed gamma aan goederen en diensten aan verbonden aan de algemene conditionering van water (installatie van waterontharders, oplossingen voor demineralisatie, filtratie, meten en regelen van water, etc.) Hun team bestaat uit ingenieurs, chemici en ervaren technici, zodat ze alle fasen van een project omvatten.

Proces

6 teams met elk een vrachtwagen staan in voor de dienstverlening in de Benelux. De interventies van de teams behoren tot één van de volgende 4 types: oplossen van problemen, levering, bouw, onderhoud en maintenance. Eurodynamics had vroeger de gewoonte om de planning van zijn teams op te stellen aan de hand van 4 papieren fiches, één voor elk type interventie.

modullo

 

Nieuwe werkwijze

Voortaan wordt er automatische een taak aangemaakt in modullo wanneer er een bestelling wordt gevalideerd in hun ERP.

Vervolgens delegeert de chief of planning van Eurodynamics deze taken naar de dichtstbijzijnde teams. modullo maakt het ook mogelijk om ​​realtime een overzicht te verkrijgen van de uitgevoerde en nog lopende interventies.

De tablets worden regelmatig gesynchroniseerd en elk team beschikt op die manier over de lijst van geplande interventies.

Eenmaal ter plaatse schakelt het team een chronometer ‘stopwatch’ in om de tijd van de interventie vast te leggen, en vult het ad hoc een digitale fiche in (handtekening van de klant, foto voor / na de interventie, extra items, kilometers, planning van materiaal, etc.)

Een geweldige tijdsbesparing!

Eurodynamics heeft nu een mobiel werktuig dat toelaat tijd te besparen. De gegevens van de interventies worden gecentraliseerd zowel in de lokale ERP als in de modullo software voor beheer van middelen, waardoor een grotere traceerbaarheid mogelijk wordt voor stockbeheer, het beheer van middelen en bij de facturering. De tijd die niet meer moet worden besteed aan het nakijken van papieren fiches kan nu voor andere taken benut worden.

Dankzij de realtime toegang tot de gegevens van de klant en hun apparatuur is Eurodynamics in staat zijn om de efficiëntie van zijn after-sales service en productontwikkeling te verbeteren. modullo MyPlanning op tablet verschaft een voordeel in eenvoud, nauwkeurigheid en rendement aan beheersprocessen die tot op heden handmatig werden behandeld. Onze technici, het administratief personeel en het management kunnen het geheel aan gegevens waarbij zij betrokken zijn nu beter beheren. Deze operationele transparantie op alle niveaus zal garant staan voor onze nauwkeurigheid en efficiëntie. Het jaar 2013 zal zeker en vast een jaar van vernieuwing zijn!

Philippe FormisaniDirecteur Eurodynamics

Philippe Formisani

Directeur Eurodynamics
website: http://eurodynamics.be/
Eurodynamics SA
Industrial Park Saintes
Avenue Zénobe Gram 8
1480 HOLY
BELGIË
Telefoon: +32 2367 12 10
Fax: +32 2390 04 01

Comments are closed.